Senda litoral de 5,7 km. que discorre entre o Faro de Illa Pancha e o Muíño das Aceas, atravesando parte da contorna natural e urbana e bordeando a Ría....