Aquí construíron as súas casas ricos fidalgos e comerciantes que convivían con mariñeiros e artesáns. O resultado é un conxunto urbano diversificado que combina pazos urbanos con sinxelas construcións....

Senda litoral de 5,7 km. que discorre entre o Faro de Illa Pancha e o Muíño das Aceas, atravesando parte da contorna natural e urbana e bordeando a Ría....